Právne služby

Poskytujeme právne služby korporáciám a širokej verejnosti, stačí nás iba kontaktovať a poskytneme odborné právne poradenstvo.

commentsSme na dosah

Klientom sme neustále k dispozícii. Preferujeme emailovú komunikáciu, ktorú v súčasnosti považujeme za najefektívnejšiu z hľadiska časového.

calculatorPrevencia

Právne služby nemusia byť drahé, ak pred uzatvorením zmluvy sú všetky dokumenty pripravené pod dohľadom advokáta.