Vitajte na stránke advokátskej kancelárie.

V prípade, že potrebujete právnu radu alebo právne zastúpenie, tak nás neváhajte kontaktovať. Právne služby poskytujeme od roku 2012 podľa individuálnych potrieb každého klienta. Zakladáme spoločnosti s ručením obmedzeným, prihlasujeme pohľadávky do konkurzných a reštrukturalizačných konaní, zapisujeme údaje do Registra partnerov verejného sektora, vymáhame pohľadávky pre právnické ako aj fyzické osoby, zastupujeme klientov v správnom konaní a správnom súdnictve, poskytujeme právne poradenstvo v oblasti čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, venujeme sa rodinnému právu a spisovaniu zmlúv.


Naše služby:

Register partnerov verejného sektora (RPVS)
Prvozápisy a zmeny v spoločnostiach s ručením obmedzeným (SRO)